Καλό Πάσχα
27 Απριλίου 2021
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης 2021
21 Σεπτεμβρίου 2021

Στoν Σύλλογο ‘ Αγάπη και Ελπίδα ‘ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το «Καλοκαιρινό Camp» που περιλαμβάνει αθλητικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κυρίως στην θάλασσα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλα τα παιδιά – μέλη του Συλλόγου μας. Για τον καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες των προγραμμάτων:

Περίοδος Ημερομηνίες

Α 5 Ιουλίου – 9 Ιουλίου

Β 12 Ιουλίου – 16 Ιουλίου

Γ 19 Ιουλίου – 23 Ιουλίου

Δ 26 Ιουλίου – 30 Ιουλίου

Για το κόστος, το περιεχόμενο των προγραμμάτων και το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπεται, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα ενημερωθείτε μέσα από το έντυπο των «Καλοκαιρινού Camp 2021» που θα σας σταλεί τις επόμενες ημέρες. Η σχετική δήλωση συμμετοχής θα επισυνάπτεται στο παραπάνω έντυπο.

Η υπεύθυνη Προγράμματος

Μαρία Κυρτζόγλου

Comments are closed.

Αλλαγή Μεγέθους
Φωτεινότητα