Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κορωπίου.

Tράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ : GR 500 17172 9000 6729 137 100 829


Μελλοντικοί Στόχοι


Επόμενος στόχος του Συλλόγου είναι η Δημιουργία Πρωινού Καθημερινού Προγράμματος ,κυρίως για Ενήλικες και εφήβους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους, και δεν είναι αποδεκτοί πια στα σχολικά πλαίσια. Εδώ ο στόχος θα είναι κατά βάση παιδαγωγικός και πιθανότατα για κάποια μέλη της ομάδας θεραπευτικός ( εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).

Τα υπόλοιπα Προγράμματα θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και να εμπλουτίζονται ανάλογα με τις αναγκαιότητες των παιδιών. Φυσικά στόχος πάντα παραμένει η δημιουργία κατάλληλης υποδομής και εύρεση σταθερών πόρων για πραγματοποίηση περισσότερων Προγραμμάτων αλλά και φιλοξενία περισσότερων παιδιών.

Μεγάλος στόχος και όραμα των ανθρώπων που δουλεύουν εθελοντικά για το Σύλλογο είναι αρχικά η ισότιμη μεταχείριση , η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων και δημιουργία θέσεων Εργασίας για τα Άτομα με Αναπηρία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν τα Άτομα με Ιδιαίτερες Ικανότητες να περάσουν από την ημιαυτόνομη διαβίωση στο κατώφλι της Αυτόνομης διαβίωσης ή Αυτόνομης διαβίωσης με επίβλεψη.

Σκοπός - Αναζήτηση Πόρων


Το επόμενο σημαντικό βήμα του Συλλόγου μας είναι η απόκτηση μικρού πούλμαν για τις μεταφορές μας. Η απόκτηση ενός λεωφορείου , και η συντήρηση αυτού , καθώς και η κάλυψη της Εργασιακής σχέσης του νέου εργαζόμενου ( οδηγού) είναι το επόμενο μεγάλο βήμα του Συλλόγου μας.

Στήριξε μας


Αλλαγή Μεγέθους
Φωτεινότητα