Γνώρισε μας

Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κορωπίου.


Η Ταυτότητά μας


Τον Ιανουάριο του 2006 γονείς και φίλοι παιδιών με ειδικές ανάγκες αποφασίσαμε την δημιουργία ενός συλλόγου με έδρα το Κορωπί, με σκοπό τη δημιουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών, για τα παιδία μας. .

Δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά στερούνται και τη βασική εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο ψυχαγωγία και επαφή με τον κόσμο, το σκεπτικό μας ήταν να δώσουμε τις ευκαιρίες αυτές στα άτομα αυτά να αποκτήσουν εμπειρίες, ενδιαφέροντα, δικαίωμα στη ζωή.


Οι Στόχοι μας


Η δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, αξιοποίηση των ικανοτήτων των παιδιών με ποικίλες δραστηριότητες.

Η κοινωνικοποίηση τους και η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, ταυτόχρονα όμως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα, τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.


Μελλοντικοί Στόχοι


Άμεσος στόχος του Συλλόγου είναι η Δημιουργία Πρωινού Καθημερινού Προγράμματος ,κυρίως για Ενήλικες και εφήβους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 22Ο έτος της ηλικίας τους, και δεν είναι αποδεκτοί πια στα σχολικά πλαίσια. Εδώ ο στόχος θα είναι κατά βάση παιδαγωγικός και πιθανότατα για κάποια μέλη της ομάδας θεραπευτικός ( εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).

Τα υπόλοιπα Προγράμματα θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και να εμπλουτίζονται ανάλογα με τις αναγκαιότητες των παιδιών. Φυσικά στόχος πάντα παραμένει η δημιουργία κατάλληλης υποδομής και εύρεση σταθερών πόρων για πραγματοποίηση περισσότερων Προγραμμάτων αλλά και φιλοξενία περισσότερων παιδιών.

Μεγάλος στόχος και όραμα των ανθρώπων που δουλεύουν εθελοντικά για το Σύλλογο είναι αρχικά η ισότιμη μεταχείριση , η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων και δημιουργία θέσεων Εργασίας για τα Άτομα με Αναπηρία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν τα Άτομα με Ιδιαίτερες Ικανότητες να περάσουν από την ημιαυτόνομη διαβίωση στο κατώφλι της Αυτόνομης διαβίωσης ή Αυτόνομης διαβίωσης με επίβλεψη.

Η Ομάδα μας


Τα Προγράμματα του Συλλόγου παρακολουθούν (κατά μέσο όρο / έτος) ομάδα 20 παιδιών εκ των οποίων :

  • 1 ενήλικας με ολική τύφλωση και διαταραχές ακοής
  • 12 παιδιά ( έφηβοι και ενήλικες) με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
  • 2 παιδιά (προεφηβεία) με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Προβλήματα στην Κίνηση (σπαστικότητα), χωρίς λόγο (ομιλία)
  • 4 (έφηβοι και ενήλικες) με Νοητική Υστέρηση
  • 1 έφηβος με Σύνδρομο ‘ Angel man”


Την ομάδα πλαισιώνει :

  • 1 Ψυχολόγος
  • 1 Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
  • 2 Ειδικές Παιδαγωγοί
  • 1 Εργοθεραπεύτρια
  • 4 ασκούμενοι φοιτητές διαφόρων Ειδικοτήτων
Ο ρόλος του κάθε παιδαγωγού είναι πολλαπλός και εκτός από το κομμάτι στο οποίο ειδικεύονται ο καθένας ασχολούνται όλοι με το κομμάτι της Κοινωνικοποίησης και Ενσωμάτωσης , που άλλωστε είναι Βασικός Στόχος του Συλλόγου που επιδιώκεται σε όλα τα Προγράμματα

Αλλαγή Μεγέθους
Φωτεινότητα